HORECA ASSORTIMENT

 
 

 

 

 


De echte Zaanse mosterd: grof gemalen


pot inh. 335 gr.    de echte Zaanse mosterd grof gemalen      informatie

pot inh. 680 gr.    de echte Zaanse mosterd grof gemalen      informatie   

emmer inh. 5 kg.  de echte Zaanse mosterd grof gemalen      informatie

 

De echte Zaanse mosterd: fijn gemalen

 

pot inh. 335 gr.    de echte Zaanse mosterd fijn gemalen        informatie
pot inh. 680 gr.    de echte Zaanse mosterd fijn gemalen        informatie   

emmer inh. 5 kg.  de echte Zaanse mosterd fijn gemalen        informatie

 

De echte Zaanse mosterd: grof gemalen met gebroken peper


pot inh. 335 gr.    de echte Zaanse mosterd grof gemalen met gebroken peper    informatie   

pot inh. 680 gr.    de echte Zaanse mosterd grof gemalen met gebroken peper    informatie

                                                              

                                               HOME